Для безпосереднього забезпечення зазначеної діяльності в структурі ДП "КБАО" передбачені такі структурні підрозділи і служби:

1. Служба Головного технолога - забезпечує належний технологічний рівень конструкторських розробок, виробництва на дослідному заводі і впровадження новітніх технологій в процес розробки і виготовлення зразків озброєння.

2. Служба Головного метролога - забезпечує належний рівень контролю технологічних і експлуатаційних параметрів зразків озброєння на стадії їх виготовлення, в процесі виробництва і при проведенні випробувань зразків озброєння в умовах КБАО і в умовах полігону. Служба ГМ оснащена повним комплектом вимірювальної техніки, яка необхідна для виконання зазначених функцій.

3. Центральна дослідна лабораторія - забезпечує належний контроль якості деталей і елементів систем озброєння, а саме контроль хімічного складу, макро- і мікроструктури, механічних властивостей. Лабораторія оснащена обладнанням вітчизняного та зарубіжного виробництва.

4. Відділ систем автоматичного проектування - забезпечує науково-дослідну, конструкторську і виробничу діяльність КБАО комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням сучасного рівня, впровадження засобів автоматизації технічної підготовки виробництва та науково - дослідних розробок.

5. Науково - технологічний відділ - забезпечує проведення наукових досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво нових технологічних процесів і обладнання для виготовлення зразків озброєння

6. Відділ озброєння та випробувань - забезпечує виконання випробувань зразків озброєння бойовою стрільбою в умовах у виробництва, а також в умовах полігону. Для проведення випробувань на базі підприємства існує тир, оснащений вимірювальною технікою, необхідною для вимірювання балістичних параметрів зразків озброєння (дулова швидкість, кучність і ін.). Для проведення досліджень в умовах полігону відділ оснащений пересувною лабораторією.

7. Сектор стандартизації та патентування - забезпечує проведення науково-дослідних, конструкторських робіт і виробничої діяльності КБАО відповідно до вимог існуючих стандартів і нормативної документації. Нормативні матеріали постійно поновлються і доповнюються.

8. Відділення науково-дослідних і конструкторських робіт - забезпечує виконання проектних і конструкторських робіт в напрямку розробки нових і модернізації існуючих зразків артилерійсько-стрілецького озброєння і броньованої техніки. Роботи виконуються із застосуванням сучасного комп'ютерної графіки, ліцензійного програмного забезпечення і систем автоматизованого проектування (Компас-3D, AutoCAD). Документація виконується в електронному вигляді відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Документація зберігається в архіві в електронному та графічному вигляді.

9. Дослідний завод - виконує роботи з виготовлення дослідних зразків артилерійського та стрілецького озброєння, а також виготовлення зазначених зразків озброєння для комерційних цілей з потенційним їх продажем замовнику. Матеріально - технічна база і верстатний парк дослідного заводу КБАО дозволяють здійснювати повний технологічний цикл виготовлення стволів артилерійських зразків кал. 23-155мм від виготовлення заготовки ствола до проведення випробувань готових стволів бойовою стрільбою. Також досвідчений завод забезпечує виготовлення зразків стрілецького озброєння кал. 5.5-13мм, модернізацію легкої броньованої техніки, виготовлення окремих деталей артилерійського озброєння (погони, казенники, клини та ін.). Для виконання зазначених завдань дослідний завод оснащений відповідним обладнанням в складі:

  • печі електрошлакової переплавки (для виготовлення необхідних заготовок);
  • обладнання термічної обробки заготовок деталей зразків озброєння;
  • верстатний парк для забезпечення механічної обробки деталей в процесі виготовлення зразків артилерійського та стрілецького озброєння - токарні, фрезерні, розточувальні і хонінгувальні верстати;
  • обладнання для виготовлення нарізів в стволах артилерійських зразків і в пістолетних стволах;
  • обладнання для нанесення захисних покриттів на поверхню каналу ствола.

Контроль якості виконуваних робіт з виготовлення зразків озброєння на відповідність технічної документації здійснюється службою технічного контролю заводу.